آزمایشگاه پیش بالینی به عنوان یکی از بازوهای اصلی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تحقیقات و صنعت پیش بالینی به شمار می آید که تنها مرکز مجهز به سیستم های تصویربرداری حیوانی در کشور می باشد. ترویج و رونق بخشیدن به امور آزمایشگاه، استفاده بهینه از تجهیزات این مرکز جهت توسعه صنعت داروسازی و مطالعات پیش بالینی نیاز به افزایش همکاری و ارتباط با سایر ارگان ها، آزمایشگاه ها و دانشگاه ها را می طلبد.

لزوم تشکیل باشگاه پژوهشگران چه بود؟

با اذعان بر این واقعیت که یکی از شاخص های پیشرفت مراکز تحقیقاتی و خدمات دهی، تربیت نیروی های متخصص و آشنا با این تجهیزات می باشد، جهت ارتباط مستمر و کمک به گسترش روابط این مجموعه و انرژی بخشیدن به امور اجرایی و علمی آزمایشگاه پیش بالینی، طرح باشگاه پژوهشگران جهت جذب، تشویق و تربیت نظام مند و هدفمند پژوهشگران از سطح کشور طبق موازین و سیاست های آزمایشگاه پیش بالینی صورت می گیرد.

اهداف باشگاه پژوهشگران

باشگاه پژوهشگران با دو بخش اصلی (بخش اجرائی و علمی) در راستای تحقق اهداف زیر پیش می رود:

 • توسعه و ارتقای توانمندی های علمی اعضای باشگاه
 • ایجاد بستری برای حرکت پژوهش های علمی به سمت امور کاربردی
 • ارتقا کیفیت آموزش و هدایت دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند در حوزه ی مطالعات پیش بالینی
 • استفاده از ظرفیت های آزمایشگاه و انرژی بخشیدن به امور علمی و اجرایی آزمایشگاه
 • کمک به آزمایشگاه در راستای تربیت نیروهای متخصص در حوزه ی تحقیقات و صنعت پیش بالینی
 • افزایش و ارتقا سطح توانمندی های اجرایی اعضا باشگاه پژوهشگران
 • حرکت فعالیت های علمی به سمت تولید
 • گسترش تحقیقات بین رشته ای در حوزه ی پیش بالینی و تعامل بیشتر دانشجویان رشته های مختلف
 • ارتقای شبکه ملی فعالین عرصه تصویربرداری پیش بالینی (شامل پژوهشگران، اعضای هیئت علمی،صنایع و ...)

داستان باشگاه پژوهشگران

 • 1397 پیشنهاد طرح باشگاه پژوهشگران به آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه تهران
 • 1398 تاسیس و آغاز رسمی فعالیت باشگاه پژوهشگران و برگزاری TC weekend
 • 1399 افزایش تیم های علمی در حوزه های مختلف علم
 • 1400 رونمایی از باشگاه پژوهشگران در معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

مربیان باشگاه پژوهشگران

TPCF Club Mentors

گروه موسس باشگاه پژوهشگران

دکتر احسان شریف پاقلعه
دکتر احسان شریف پاقلعه
دکتری ایمونولوژی
سروش هرسینی شاکرمی
سروش هرسینی شاکرمی
کارشناسی شیمی،
کارشناسی ارشد شیمی آلی
راضیه سلگی
راضیه سلگی
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی مولکولی، کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
محمد حسین یعقوبی
محمد حسین یعقوبی
کارشناسی آمار،
کارشناسی ارشد آمار اقتصادی و اجتماعی
مهدیس مقدس
مهدیس مقدس
دکتری داروسازی
فاطمه خسروبیگی بزچلوئی
فاطمه خسروبیگی بزچلوئی
کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی
سروش زارع مهذبیه
سروش زارع مهذبیه
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی،
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
حمید رضا محمدی ده نایبی
حمید رضا محمدی ده نایبی
کارشناسی وکارشناسی ارشد حسابداری
امین یوسفی
امین یوسفی
دکتری داروسازی
علیرضا نصرتی
علیرضا نصرتی
کارشناسی شیمی،
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گروه اجرایی باشگاه پژوهشگران

علیرضا نصرتی
علیرضا نصرتی
دبیر باشگاه پژوهشگران
سروش هرسینی شاکرمی
سروش هرسینی شاکرمی
مدیر تیم های علمی
محمد حسین یعقوبی
محمد حسین یعقوبی
مدیر تیم اجرایی
لیلا اشرفی
لیلا اشرفی
مدیر آموزش و ترویج
حمید رضا محمدی ده نایبی
حمید رضا محمدی ده نایبی
مسئول تیم تشکیلات و برنامه ریزی
فاطمه خسروبیگی بزچلوئی
فاطمه خسروبیگی بزچلوئی
مسئول تیم آموزش، نماینده باشگاه در تیم های علمی
انسیه سادات احمدی
انسیه سادات احمدی
مسئول تیم پذیرش و ارزشیابی، نماینده باشگاه در تیم های علمی
سروش زارع مهذبیه
سروش زارع مهذبیه
مسئول تیم رسانه
آریا فیض آبادی
آریا فیض آبادی
مسئول تیم مارکتینگ
صدف عزتی
صدف عزتی
نماینده باشگاه در تیم های علمی
پرستو کوچک پور
پرستو کوچک پور
نماینده باشگاه در تیم های علمی

راه های ارتباط با باشگاه پژوهشگران

 • tc@tpcf.ir
 • (+98)9379764790
 • (+98)21-88978745
 • ايران، تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی