سخنرانی علمی با موضوع مبانی اسکن پرفیوژن قلب

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 26 شهریورماه ساعت 9 الی 12
 • ظرفیت باقی مانده: 19 نفر
سخنرانی علمی با موضوع مبانی اسکن پرفیوژن قلب

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

 • هزینه ثبت نام: 50,000 تومان
 • زمان: 9 شهریور ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 10 نفر
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)ویژه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 3 مهر ماه ساعت 8:30 الی 12:30
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)ویژه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

 • هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
 • زمان: 25 مرداد ماه 1398 ساعت 8 -17
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 23 مرداد ماه 1398 – ساعت 14 الی 15
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
 • زمان: 17 و 16 مرداد ماه 1398
 • ظرفیت باقی مانده: 6 نفر
کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

معرفی و کاربرد نانو متریال در سیستم های تصویربرداری در مطالعات پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 9 مرداد ماه 1398- ساعت 14 الی 17
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
معرفی و کاربرد نانو متریال در سیستم های تصویربرداری در مطالعات پیش بالینی

كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

 • هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
 • زمان: 28 تیر ماه 1398 ساعت 8 - 16
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 26 تیر ماه 1398 – ساعت 14 الی 15
 • ظرفیت باقی مانده: 2 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

 • هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
 • زمان: 31 خرداد ماه 1398 ساعت 8 - 16
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی