کارگاه های آموزشی


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 11 نفر
زمان: 24 مرداد ماه – ساعت 14 الی 15
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 13 نفر
زمان: چهارشنبه 17 مرداد
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد.


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 6 نفر
زمان: 27 تیر ماه
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: سه شنبه 26 تیر ماه
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 9 نفر
زمان: چهارشنبه 30 خرداد
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

اولین ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

هزینه ثبت نام: 10,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: سه شنبه 29 خرداد ماه
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل


اولین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني

هزینه ثبت نام: 12,500 تومان
ظرفیت باقیمانده: 28 نفر
زمان: 24 اردیبهشت 97
مکان: دانشگاه علوم پزشکی تهران، تالار ابن سینا
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - ثبت نام دانشجویی ٤٠ هزار تومان - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ثبت نام زود هنگام (تا ٧ ارديبهشت) ٢٥ هزار تومان - - - - - - - - - - - -


کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 3 نفر
زمان: 23 اردیبهشت 1397
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

هزینه ی ثبت نام: 75 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)


کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 25 بهمن ماه 1396
مکان: آزمایشگاه جامع پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

هزینه ی ثبت نام: 150 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)


کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 7 نفر
زمان: 13 بهمن ماه 1396
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وضعیت ثبت نام: اتمام مهلت ثبت نام

هزینه ی ثبت نام: 75 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،50 هزار تومان)