کارگاه های آموزشی


کارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری MRI در حیوانات کوچک

هزینه ثبت نام: 180,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 23 و 24 آبان ماه 1397
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل

هزینه ثبت نام: 180 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 90 هزار تومان)


اصول طراحی آزمون های پیش بالینی جهت تصویب داروها با کاربردهای تشخیصی-درمانی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: سه شنبه 22 آبان ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل

حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 12 نفر
زمان: 25 مهر ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی


نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 3 نفر
زمان: 18 مهر ماه 1397 - ساعت 14 الی 17
مکان: تقاطع بلوار کشاورز و خیابان قدس، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن G6
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در سخنرانی تخصصی اعطا می گردد.


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 5 نفر
زمان: چهارشنبه 18 مهر ماه 8:30 الی 12:30
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد.


كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو اسپکت in Vivo در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 16 نفر
زمان: 12 و 13 مهر ماه 1397
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 75 هزار تومان)


سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 13 نفر
زمان: چهارشنبه 4 مهر ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 18 نفر
زمان: 27 شهریور ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 19 نفر
زمان: چهارشنبه 21 شهریور ماه
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد.


سخنرانی علمی با موضوع نکاتی که برای مطالعه پیش بالینی باید بدانید

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 10 نفر
زمان: سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد