وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: یکشنبه 5 مرداد 1399 ساعت 13 تا 16
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سخنرانی با موضوع: کاربردهای تصویربرداری فلورسنت

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: دوشنبه 23 تیر ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی با موضوع: کاربردهای تصویربرداری فلورسنت

سخنرانی با موضوع: اصول تصویربرداری فلورسنت

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: یکشنبه 22 تیرماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی با موضوع: اصول تصویربرداری فلورسنت

جلسه مشاوره با رویکرد: انتخاب مدالیته تصویربرداری مناسب در مطالعات پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 3 تیر ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
جلسه مشاوره با رویکرد: انتخاب مدالیته تصویربرداری مناسب در مطالعات پیش بالینی

سخنرانی با موضوع: اصول و کاربردهای تصویربرداری اسپکت (SPECT)

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 21 خرداد ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی با موضوع: اصول و کاربردهای تصویربرداری اسپکت (SPECT)

جلسه مشاوره با رویکرد: اصول طراحی یک مطالعه پیش ‏بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 20 خرداد ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
جلسه مشاوره با رویکرد: اصول طراحی یک مطالعه پیش ‏بالینی

سخنرانی با موضوع: تصویربرداری میکرو سی تی؛ اصول و کاربردها

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: دوشنبه 19 خرداد ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی با موضوع: تصویربرداری میکرو سی تی؛ اصول و کاربردها

سخنرانی با موضوع: اولتراسونوگرافی پیش بالینی، مروری بر تکنیک ها و کاربردها

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 13 خرداد ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی با موضوع: اولتراسونوگرافی پیش بالینی، مروری بر تکنیک ها و کاربردها

سخنرانی با موضوع: اصول فیزیکی تصویربرداری فراصوت

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: دوشنبه 12 خرداد ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی با موضوع: اصول فیزیکی تصویربرداری فراصوت