کارگاه های آموزشی


كارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری فلورسانس در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 22 آذرماه 1397 - 8 الی 16
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 50 هزار تومان)


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

هزینه ثبت نام: 50,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: -2 نفر
زمان: 21 آذر ماه 8:30 الی 12:30
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد.


سخنرانی علمی Bio-Optical Imaging در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 9 نفر
زمان: چهارشنبه 7 آذر ماه 97
مکان:
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

حضور در این سخنرانی برای کلیه علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

هزینه ثبت نام: 50,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: -1 نفر
زمان: 30 آبان ماه 8:30 الی 12:30
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد.


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 9 نفر
زمان: 30 آبان ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی


کارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری MRI در حیوانات کوچک

هزینه ثبت نام: 180,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 23 و 24 آبان ماه 1397
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل

هزینه ثبت نام: 180 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 90 هزار تومان)


اصول طراحی آزمون های پیش بالینی جهت تصویب داروها با کاربردهای تشخیصی-درمانی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: سه شنبه 22 آبان ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل

حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 12 نفر
زمان: 25 مهر ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی


نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 3 نفر
زمان: 18 مهر ماه 1397 - ساعت 14 الی 17
مکان: تقاطع بلوار کشاورز و خیابان قدس، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالن G6
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد و به شرکت کنندگان گواهی شرکت در سخنرانی تخصصی اعطا می گردد.


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 5 نفر
زمان: چهارشنبه 18 مهر ماه 8:30 الی 12:30
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد.