کارگاه های آموزشی


سخنرانی علمی با موضوع نکاتی که برای مطالعه پیش بالینی باید بدانید

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 10 نفر
زمان: سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 18 نفر
زمان: 27 شهریور ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی


كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو اسپکت in Vivo در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 16 نفر
زمان: 12 و 13 مهر ماه 1397
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 75 هزار تومان)


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 19 نفر
زمان: چهارشنبه 21 شهریور ماه
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد.


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 11 نفر
زمان: 24 مرداد ماه – ساعت 14 الی 15
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 13 نفر
زمان: چهارشنبه 17 مرداد
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد.


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 6 نفر
زمان: 27 تیر ماه
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: سه شنبه 26 تیر ماه
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

هزینه ثبت نام: 10,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: سه شنبه 29 خرداد ماه
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 9 نفر
زمان: چهارشنبه 30 خرداد
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: غیرفعال

اولین ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی