کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

 • هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
 • زمان: چهارشنبه 17 مرداد
 • ظرفیت باقی مانده: 13 نفر
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 27 تیر ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 6 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

 • هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
 • زمان: سه شنبه 26 تیر ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 30 خرداد
 • ظرفیت باقی مانده: 9 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

 • هزینه ثبت نام: 10,000 تومان
 • زمان: سه شنبه 29 خرداد ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

اولین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني

 • هزینه ثبت نام: 12,500 تومان
 • زمان: 24 اردیبهشت 97
 • ظرفیت باقی مانده: 29 نفر
اولین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني

کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
 • زمان: 23 اردیبهشت 1397
 • ظرفیت باقی مانده: 4 نفر
کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

 • هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
 • زمان: 25 بهمن ماه 1396
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
 • زمان: 13 بهمن ماه 1396
 • ظرفیت باقی مانده: 7 نفر
کارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو پت در تحقیقات پیش بالینی

ثبت نام کارگاه تصویربرداری MRI در حیوانات کوچک

 • هزینه ثبت نام: 75,000 تومان
 • زمان: 7 دى ماه 1396
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
ثبت نام کارگاه تصویربرداری MRI در حیوانات کوچک