اصول طراحی آزمون های پیش بالینی جهت تصویب داروها با کاربردهای تشخیصی-درمانی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 22 آبان ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
اصول طراحی آزمون های پیش بالینی جهت تصویب داروها با کاربردهای تشخیصی-درمانی

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 25 مهر ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
 • ظرفیت باقی مانده: 12 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 18 مهر ماه 1397 - ساعت 14 الی 17
 • ظرفیت باقی مانده: 3 نفر
نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

 • هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
 • زمان: چهارشنبه 18 مهر ماه 8:30 الی 12:30
 • ظرفیت باقی مانده: 5 نفر
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 4 مهر ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
 • ظرفیت باقی مانده: 13 نفر
سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 27 شهریور ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
 • ظرفیت باقی مانده: 18 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

 • هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
 • زمان: چهارشنبه 21 شهریور ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 19 نفر
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

سخنرانی علمی با موضوع نکاتی که برای مطالعه پیش بالینی باید بدانید

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
 • ظرفیت باقی مانده: 10 نفر
سخنرانی علمی با موضوع نکاتی که برای مطالعه پیش بالینی باید بدانید

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 24 مرداد ماه – ساعت 14 الی 15
 • ظرفیت باقی مانده: 11 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی