کارگاه های آموزشی پیش رو


ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 16 نفر
زمان: چهارشنبه 27 آذرماه 1398 – ساعت 14 الی 15
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: فعال


كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: جمعه 29 آذر ماه 1398 ساعت 8 - 16
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: ظرفیت تکمیل

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان (با تخفیف ویژه دانشجویان 100هزار تومان) همراه داشتن روپوش سفید الزامی میباشد.


کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one) ویژه دانشکده دندانپزشکی شاهد

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 25 نفر
زمان: چهارشنبه 16بهمن ماه 1398 ساعت 8:30 الی 12:30
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
وضعیت ثبت نام: فعال

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری َو کاربردهای آنها می پردازد.