ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 28 آبان ماه ساعت 15-14
 • ظرفیت باقی مانده: 50 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: دو شنبه 26 آبان ماه ساعت 14-11
 • ظرفیت باقی مانده: 100 نفر
وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری Spect و کاربردهای آن

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 21 آبان ماه ساعت 21-22:30
 • ظرفیت باقی مانده: 84 نفر
TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری Spect و کاربردهای آن

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical Standardization: current status and future prospects

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 20 آبان ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 67 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical Standardization: current status and future prospects

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Functionalised microparticles of iron oxide with preclinical MRI to improve detection of brain tumours

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 6 آبان ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 14 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Functionalised microparticles of iron oxide with preclinical MRI to improve detection of brain tumours

وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 19 آذر ماه ساعت 14-17
 • ظرفیت باقی مانده: 54 نفر
وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان