سخنرانی علمی با موضوع: نحوه گزارش دهی مطالعات حیوانی در مجلات علمی بر پایه جدول ARRIVE

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 28 بهمن ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 100 نفر
سخنرانی علمی با موضوع: نحوه گزارش دهی مطالعات حیوانی در مجلات علمی بر پایه جدول ARRIVE

وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 21 بهمن ماه ساعت 11-10
 • ظرفیت باقی مانده: 50 نفر
وبینار معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و خدمات آن، ویژه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 29 بهمن ماه ساعت 15-14
 • ظرفیت باقی مانده: 100 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری PET و کاربردهای آن

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: ۸ بهمن ماه ساعت 19-21 (جلسه دوم)
 • ظرفیت باقی مانده: 3 نفر
TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری PET و کاربردهای آن

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: The Centre for Preclinical Imaging (CPI) at the University of Liverpool; Facilities & Case Studies

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 14 بهمن ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 63 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: The Centre for Preclinical Imaging (CPI) at the University of Liverpool; Facilities & Case Studies