دومین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني

 • هزینه ثبت نام: 50,000 تومان
 • زمان: 12 ارديبهشت ماه 1398 ساعت 9 الی 18
 • ظرفیت باقی مانده: 3 نفر
دومین سمپوزیوم كاربرد تصويربرداري در تحقيقات پيش باليني

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 15 اسفند ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
 • ظرفیت باقی مانده: -12 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: New Horizon in Image Derived PET Metrics in Preclinical and Clinical Researches

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 14 اسفند ماه ساعت 9 الی 10
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: New Horizon in Image Derived PET Metrics in Preclinical and Clinical Researches

كارگاه آموزشی تئوری- عملی تصویربرداری Micro-CT در حیوانات کوچک

 • هزینه ثبت نام: 180,000 تومان
 • زمان: ۹ و ۱۰ اسفند ماه 8 الی 16
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
كارگاه آموزشی تئوری- عملی تصویربرداری Micro-CT در حیوانات کوچک

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 30 بهمن ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
 • ظرفیت باقی مانده: -11 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع مبانی رادیوداروها و کاربرد آن ها در پزشکی هسته ای

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 10 بهمن ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
سخنرانی علمی با موضوع مبانی رادیوداروها و کاربرد آن ها در پزشکی هسته ای

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

 • هزینه ثبت نام: 50,000 تومان
 • زمان: 17بهمن ماه 8:30 الی 12:30
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

 • هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
 • زمان: زمان: 12 دی ماه 1397 ساعت 8 - 16
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 26 دی ماه 1397 – ساعت 14 الی 15
 • ظرفیت باقی مانده: 4 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 5 دی ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی