سمپوزیوم افق های جدید در تصویربرداری PET

 • هزینه ثبت نام: 50,000 تومان
 • زمان: دوشنبه 4 آذر 1398 - ساعت 8 الی12:30
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سمپوزیوم افق های جدید در تصویربرداری PET

سخنرانی علمی با موضوع مهار رشد تومورهای solid با استفاده از فاکتورهای مهار رگ زایی و مهار فاکتور های رشد فیبرو بلاستیک

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: شنبه ۱۸ آبان ماه 1398 - ساعت ۹ الی ۱۲
 • ظرفیت باقی مانده: 8 نفر
سخنرانی علمی با موضوع مهار رشد تومورهای solid با استفاده از فاکتورهای مهار رگ زایی و مهار فاکتور های رشد فیبرو بلاستیک

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 29 آبان ماه 1398 – ساعت 14 الی 15
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 24 مهرماه 1398 – ساعت14الی15
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع کاربرد نانو فناوری در تشخیص و ردیابی بیماری ها توسط تصویربرداری مولکولی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 10 مهر ماه 1398 ساعت 13 الی 16
 • ظرفیت باقی مانده: 13 نفر
سخنرانی علمی با موضوع کاربرد نانو فناوری در تشخیص و ردیابی بیماری ها توسط تصویربرداری مولکولی

كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

 • هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
 • زمان: جمعه 26 مهر ماه 1398 ساعت 8 -17
 • ظرفیت باقی مانده: 6 نفر
كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری in vivo میکرواسپکت در تحقیقات پیش‌بالینی

 • هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
 • زمان: چهارشنبه و پنجشنبه 22 و 23 آبان ماه 1398- ساعت 8:30-16:30
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری in vivo میکرواسپکت در تحقیقات پیش‌بالینی

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 27 شهریور ماه 1398 – ساعت14الی15
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی علمی با موضوع مبانی اسکن پرفیوژن قلب

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 26 شهریورماه ساعت 9 الی 12
 • ظرفیت باقی مانده: 19 نفر
سخنرانی علمی با موضوع مبانی اسکن پرفیوژن قلب

كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

 • هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
 • زمان: 25 مرداد ماه 1398 ساعت 8 -17
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی