جلسه مشاوره با رویکرد: تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 6 خرداد ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
جلسه مشاوره با رویکرد: تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی

جلسه مشاوره با رویکرد: چرا تحقیقات پیش بالینی؟

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 30 اردیبهشت ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
جلسه مشاوره با رویکرد: چرا تحقیقات پیش بالینی؟

وبینار با موضوع اصول و کاربردهای تصویربرداری پت (PET)

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: دوشنبه 29 اردیبهشت ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
وبینار با موضوع اصول و کاربردهای تصویربرداری پت (PET)

وبینار سخنرانی علمی با موضوع نکاتی که برای مطالعه پیش بالینی باید بدانید

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: یکشنبه ۲۸ و چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه 1399
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
وبینار سخنرانی علمی با موضوع نکاتی که برای مطالعه پیش بالینی باید بدانید

وبینار سخنرانی علمی با موضوع رادیوداروهای کاربردی به منظور تصویربرداری های SPECT

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: یکشنبه 21 اردیبهشت ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
وبینار سخنرانی علمی با موضوع رادیوداروهای کاربردی به منظور تصویربرداری های SPECT

وبینار سخنرانی علمی با موضوع اساس توليد رادیوداروها در سیکلوترون

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 1 نفر
وبینار سخنرانی علمی با موضوع اساس توليد رادیوداروها در سیکلوترون

وبینار سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشان دار سازی پروب ها و کاربرد آن ها در تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 10 و 17 اردیبهشت ماه
 • ظرفیت باقی مانده: -1 نفر
وبینار سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشان دار سازی پروب ها و کاربرد آن ها در تصویربرداری پیش بالینی

وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 27 فروردین ماه
 • ظرفیت باقی مانده: -4 نفر
وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

کارگاه تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

 • هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
 • زمان: پنج شنبه 1 اسفند ماه 1398 ساعت 8 الی 16
 • ظرفیت باقی مانده: 8 نفر
کارگاه تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

 • هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
 • زمان: جمعه 29 آذر ماه 1398 ساعت 8 - 16
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی