کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)

هزینه ثبت نام: 20,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 13 نفر
زمان: چهارشنبه 17 مرداد
مکان: آزمایشگاه پیش بالینی
این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد.

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد. عناوین مورد تدریس در این کارگاه شامل موارد زیر می باشد:

  • تصویربرداری PET و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • تصویربرداری Optic و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • تصویربرداری SPECT و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • اصول کار با حیوانات و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • تصویربرداری CT و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • تصویربرداری MRI و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • تصویربرداری Ultrasound و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی

زمان:
- سومین هفته هر ماه برگزار می گردد که سومین دوره آن در تاریخ چهارشنبه 17 مرداد ماه می باشد.

ساعت برگزاری:

8:30 الی 12:30

هزینه شرکت:
20 هزار تومان (با تخفیف دانشجویی 10 هزار تومان)، شناسه ی پرداخت از ظریق درگاه پرداخت اینترنتی 5908 می باشد.

رایگان (تخفیف ویژه آزمایشگاه جهت گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی تهران)