هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: دوشنبه 23 تیر ماه
مکان: به صورت مجازی برگزار می شود.
این وبینارها، سخنرانی های یک ساعته و رایگان می باشند. شرکت در این وبینارها برای عموم آزاد است. ظرفیت محدود و اولویت با افرادی است که در سایت ثبت نام کرده اند.

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

سخنرانی علمی با موضوع:

کاربردهای تصویربرداری فلورسنت

 

 

سخنران:

دکتر سید مجتبی دقیقی

هیات علمی پژوهشکده علوم دارویی

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

 

زمان: دوشنبه 23 تیر ماه  1399 - ساعت  13 الی 14

 

هزینه ثبت نامشرکت برای تمامی علاقمندان آزاد می باشد