هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: سه شنبه 6 خرداد ماه
مکان: بصورت مجازی برگزار می شود
ین وبینار بصورت جلسه مشاوره با حضور دکتر احسان شریف معاون علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی به منظور انتقال اطلاعات جهت تحقیقات در حوزه پیش بالینی برگزار می شود که محققین و دانشجویان علاقمند می توانند سوالات و ابهامات خود را در این زمینه مطرح کنند.

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

جلسه مشاوره علمی با رویکرد:

تصویربرداری در تحقیقات پیش بالینی

 

 

مشاور:

دکتر احسان شریف پاقلعه

 

معاون علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی

عضو هیات علمی گروه ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیات علمی دانشگاه کینگز کالج لندن

 

 

زمان: سه شنبه 6 خرداد ماه  1399 - ساعت 13:30 الی 14:30

 

هزینه ثبت نامشرکت برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان می باشد