هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: سه شنبه 18 آذر ماه ساعت 20-19
مکان: وبینار به صورت مجازی برگزار می گردد.

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان:

Probing tumor microstructure using diffusion MRI

مطالعه ریزساختار تومور با استفاده از دیفیوژن MRI

سخنران:

Prof. S. Gene Kim

Professor of Biomedical Engineering in Radiology , Weill Cornell Medical College, NYU, United States.

 

Research interest

His research is focused on three major areas: (1) development of dynamic contrast enhanced (DCE) MRI methods for assessment of tumor treatment response, focusing particularly on the intercompartmental water exchange and cell membrane permeability; (2) extracellular space mapping using diffusion time dependency of MRI experiments in cancer and normal tissues including the brain, muscle, and breast; and (3) role of saturated fat in breast cancer development and progression using MR spectroscopic imaging methods.  

 لازم به ذکر است شرکت در وبینار بین المللی رایگان است ولی در صورت نیاز به گواهی شرکت، باید مبلغ 50000 تومان (50 هزار تومان) از طریق حساب کاربری خود قسمت پرداخت سفارشی واریز نمایید تا گواهی برای شما صادر گردد.