ثبت نام
هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 63 نفر
زمان: سه شنبه 14 بهمن ماه ساعت 20-19
مکان: وبینار به صورت مجازی برگزار می گردد.

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان:

The Centre for Preclinical Imaging (CPI) at the University of Liverpool; Facilities & Case Studies

سخنران:

Dr Jack Sharkey

Technical manager & the radiation protection supervisor for the Centre for Preclinical Imaging (CPI).
Cellular & Molecular Physiology/ University of Liverpool/England

 

Research interest

He has a background in Pharmacology & Toxicology with recent research focussed on the safety and efficacy of regenerative medicine therapies. He has used luminescent, ultrasound, & optoacoustic imaging to assess organ function and track biodistribution of potential regenerative medicine therapies. Jack has expertise in multispectral optoacoustic tomography, luminescent imaging & ultrasound imaging with a burgeoning interest in PET, SPECT & CT.

Email: jsharkey@liverpool.ac.uk

 لازم به ذکر است شرکت در وبینار بین المللی رایگان است ولی در صورت نیاز به گواهی شرکت، باید مبلغ 50000 تومان (50 هزار تومان) از طریق حساب کاربری خود قسمت پرداخت سفارشی واریز نمایید تا گواهی برای شما صادر گردد.