هزینه ثبت نام: 200,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: چهارشنبه و پنجشنبه 22 و 23 آبان ماه 1398- ساعت 8:30-16:30
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
هزینه ی ثبت نام: 200 هزار تومان ( با تخفیف برای دانشجویان،100هزار تومان)

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

 

كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری in vivo میکرواسپکت در تحقیقات پیش‌بالینی

 

ظرفیت کارگاه: 25 نفر

مدرسین:

دکتر محمدرضا آی، گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر احسان شریف، گروه ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه تصویربرداری دانشگاه کینگز کالج لندن

دکتر پرهام گرامی‌فر، گروه آموزشی پزشکی هسته‌ای بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مهدی شفیعی اردستانی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر نسیم وحیدفر، گروه آموزشی پزشکی هسته‌ای بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 


زمان:چهارشنبه و پنجشنبه  22 و 23 آبان ماه 1398 ساعت 8:30-16:30

مکان: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان ایتالیا، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی

هزینه ثبت نام:  200هزار تومان (با تخفیف برای دانشجویان، 100هزار تومان)

به شرکت کنندگان گواهی معتبر شرکت در کارگاه اعطا می گردد.

www.TPCF.ir


برنامه کارگاه