كارگاه آموزشی تئوری- عملی تصویربرداری Micro-CT در حیوانات کوچک

هزینه ثبت نام: 180,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: ۹ و ۱۰ اسفند ماه 8 الی 16
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
هزینه ثبت نام: 180 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان90 هزار تومان) الویت ثبت نام با دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

 

كارگاه آموزشی تئوری- عملی تصویربرداری Micro-CT در حیوانات کوچک

مدرسین

دکتر حسین قدیری (هیات علمی گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر سمیه غلامی (هیات علمی گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر مهدی شفیعی اردستانی (دانشیار گروه رادیوفارماسی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر حمیدرضا میرزایی (دکترای ایمونولوژی،گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )

مهندس محمدرضا فولادی (کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

آزیتا طالب زاده (کارشناسی ارشد ایمونولوژیپزشکی ، آزمایشگاه پیش بالینی)

 

زمان: ۹ و ۱۰ اسفند ماه ساعت 8-16 

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نام: 180 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 90 هزار تومان)

 

برنامه کارگاه

 به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد.

فايل (هاي) ارائه شده با مراجعه به حساب کاربری خود و انتخاب کارگاه قابل دسترسي مي باشد.