ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

ثبت نام
هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 20 نفر
زمان: چهارشنبه 24 مهرماه 1398 – ساعت14الی15
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
ژورنال کلاب تخصصی ویژه تصویربرداری پیش بالینی

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند:

ژورنال کلاب:

در این جلسات علاقمندان به بررسی مقاله ای در رشته های مختلف شامل پزشکی، داروسازی، علوم پایه پزشکی، مهندسی و ... با محوریت تصویربرداری پیش بالینی می پردازند. علاقمندان به ارائه در این جلسات می توانند حداکثر تا دو هفته قبل از تاریخ برگزاری ژورنال کلاب اقدام به ارسال عنوان و فایل مقاله مورد نظر کنند. درخواست های دریافتی توسط تیم علمی و فناوری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و با توجه به الویت های مورد نظر مقاله تایید شده اعلام خواهد شد و ارائه دهنده مقاله نیز از نتیجه اطلاع خواهد یافت.

زمان:

24 مهر ماه  1398 – ساعت 14 الی 15

امتیازها:

به فرد ارائه دهنده امتیاز معادل 2 ساعت استفاده از خدمات آزمایشگاه پیش بالینی تعلق می گیرد.

به شرکت کنندگانی که سه جلسه متوالی در جلسات حضور داشته باشد، امتیاز معادل 2 ساعت استفاده از خدمات ازمایشگاه پیش بالینی تعلق می گیرد.

نحوه شرکت به عنوان ارائه دهنده:

علاقمندان جهت ارائه می توانند از طریق این لینک اقدام به ثبت نام و ارسال عنوان و فایل مقاله مورد نظر نمایند.

 فايل (هاي) ارائه شده با مراجعه به حساب کاربری خود و با انتخاب کارگاه قابل دسترسي مي باشد.