كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری میکرو اسپکت in Vivo در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 16 نفر
زمان: 12 و 13 مهر ماه 1397
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 75 هزار تومان)

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

 

كارگاه آموزشی اصول عملکرد و کاربردهای سیستم تصویربرداری  میکرو اسپکت in Vivo در تحقیقات پیش بالینی

مدرسین

دکتر محمدرضا آی (گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر احسان شریف (گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه تصویربرداری دانشگاه کینگز کالج لندن)

دکتر مهدی شفیعی اردستانی (گروه داروسازی هسته ای، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر پرهام گرامی فر (گروه پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر مهدی اخلاقی (مرکز تحقیقات هسته ای، بیمارستان شریعتی)

مهندس آزیتا طالب زاده (کارشناسی ارشد ایمونولوژی، آزمایشگاه پیش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مهندس رضا هاشمی  (کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، آزمایشگاه پیش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 

زمان: 12 و 13 مهر ماه 1397

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 75 هزار تومان)

پرداخت هزینه

  • آنلاین ( شناسه پرداخت 5908 می باشد)
  • آفلاین (واریز هزینه ی کارگاه به شماره حساب 27619004/42 بنام درآمد غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران نزد بانک ملت شعبه هجرت کد شناسه مرکز 59/08

شماره شبای حساب درآمد های غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 پس از واریز هزینه فیش پرداخت را آپلود کرده و در وبسایت آزمایشگاه ثبت نام را تکمیل نمایید.)

 

 به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد

 E10_SPECT