كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: زمان: 12 دی ماه 1397 ساعت 8 - 16
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 50هزار تومان)

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

مدرسین

دکتر مصطفی حاجی نصرالله (رئیس مرکز علوم و خدمات تخصصی حیوانات آزمایشگاهی پژوهشگاه رویان)

آزیتا طالب زاده (کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی، آزمایشگاه پیش‌بالینی)

 

زمان: 12 دی ماه 1397 ساعت 8 - 16

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 50 هزار تومان)

 

 به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد