هزینه ثبت نام: 150,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 8 نفر
زمان: پنج شنبه 1 اسفند ماه 1398 ساعت 8 الی 16
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
هزینه ثبت نام: 150 هزار تومان (با تخفیف ویژه دانشجویان 100هزار تومان) ''همراه داشتن روپوش سفید الزامی می باشد''

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

مدرس:

 دکتر مصطفی حاجی نصرالله

(رییس مرکز علوم و خدمات تخصصی حیوانات آزمایشگاهی پژوهشگاه رویان)

 

زمان:پنج شنبه 1 اسفند ماه 1398 ساعت 8 - 16

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نام150 هزار تومان (با تخفیف ویژه دانشجویان 100 هزار تومان)

 

 به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد

همراه داشتن روپوش سفید الزامی میباشد.

 فايل (هاي) ارائه شده در کارگاه با مراجعه به حساب کاربری خود و انتخاب کارگاه قابل دسترسي مي باشد.