هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 2 نفر
زمان: چهارشنبه 19 آذر ماه ساعت 14-17
مکان: وبینار به صورت مجازی برگزار می گردد.
این وبینار، جلسه سه ساعته بوده که به اهمیت تحقیقات پیش بالینی و کاربرد تصویربرداری در آن می پردازد. جهت شرکت در وبینار و دریافت لینک ورود حتما ثبت نام از طریق سایت صورت گیرد. ویژه اساتید، محققین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با شرکت در این وبینار با تصویربرداری های in vivo و اهمیت آن بیشتر آشنا می شوید.

عناوین مورد تدریس در این وبینار شامل موارد زیر می باشد:

  • اهمیت تحقیقات پیش بالینی و کاربرد تصویربرداری در آن
  • تصویربرداری PET
  • تصویربرداری Optic
  • تصویربرداری SPECT
  • تصویربرداری CT
  • تصویربرداری MRI
  • تصویربرداریUltrasound
  • اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

زمان:
چهارشنبه 19 آذر ماه سال 1399

ساعت برگزاری:

14 الی 17

هزینه شرکت:

رایگان (ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

 

 به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد.

 

لینک ورود به وبینار از طریق پیامک و ایمیل به شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.