سخنرانی علمی با موضوع اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 5 دی ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

 

سخنرانی علمی با موضوع  اصول طراحی و نشاندارسازی پروب ها و کاربرد آنها در تصویربرداری پیش بالینی

سخنران

دکتر مهدی شفیعی اردستانی

- دانشیار گروه داروسازی هسته ای دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
- محقق در زمینه: نانوذرات و تصویربرداری مولکولی

 

زمان:  5 دی ماه 1397 - ساعت 9 الی 12

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نام: شرکت برای تمامی علاقمندان آزاد می باشد