سخنرانی علمی با موضوع مهار رشد تومورهای solid با استفاده از فاکتورهای مهار رگ زایی و مهار فاکتور های رشد فیبرو بلاستیک

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 7 نفر
زمان: شنبه ۱۸ آبان ماه 1398 - ساعت ۹ الی ۱۲
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

سخنرانی علمی با موضوع مهار رشد تومورهای  solid با استفاده از فاکتورهای مهار رگ زایی و مهار فاکتور های رشد فیبرو بلاستیک

سخنران:

دکتر حسین الله مرادی

پزشک،محقق در زمینه سرطان ودکترای بیوشیمی دانشگاه گیلان

۱.ماهیت سرطان

۲.نقش فاکتور های رگ زایی در رشد،تهاجم و متاستاز سلول های سرطانی

۳.نقش فاکتور های رشد فیبرویلاستیک در رشد سرطان در محل

۴.نقش روش های تصویربرداری در تشخیص و ارزیابی های بعد از درمان

۵.تطاهرات نکروز  در سرطان های solid

۶.عوامل موثر در تفسیر تصاویر پت در روش های مورد مطالعه

زمان: شنبه ۱۸ آبان ماه  1398 - ساعت ۹ الی ۱۲

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نامشرکت برای تمامی علاقمندان آزاد می باشد

 

فايل (هاي) ارائه شده با مراجعه به حساب کاربری خود و با انتخاب کارگاه قابل دسترسي مي باشد.