هزینه ثبت نام: 100,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 28 تیر ماه 1398 ساعت 8 - 16
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 50هزار تومان) همراه داشتن روپوش سفید الزامی میباشد.

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

كارگاه آموزشی تئوری-عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی

مدرسین

 حمید خدایاری (کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 سعید خدایاری (کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 

زمان: 28تیر ماه 1398 ساعت 8 - 16

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 50 هزار تومان)

 

 به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد

همراه داشتن روپوش سفید الزامی میباشد.

 فايل (هاي) ارائه شده با مراجعه به حساب کاربری خود و انتخاب کارگاه قابل دسترسي مي باشد.