کارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری MRI در حیوانات کوچک

هزینه ثبت نام: 180,000 تومان
ظرفیت باقیمانده: 0 نفر
زمان: 23 و 24 آبان ماه 1397
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
هزینه ثبت نام: 180 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 90 هزار تومان)

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

 

كارگاه آموزشی تئوری-عملی تصویربرداری MRI در حیوانات کوچک

مدرسین

دکتر حمیدرضا سلیقه راد (استادیارگروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر محمدرضا ناظم زاده (استاد‌یار گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاوره آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز)

دکتر مهدی شفیعی اردستانی (دانشیار گروه داروسازی هسته‌ای دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر محمد ملازم (استاد‌یار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)

آزیتا طالب زاده (کارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی، آزمایشگاه پیش‌بالینی)

شقایق کریمی (کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز)

 

زمان: 23 و 24 آبان ماه 1397

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41 ، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نام: 180 هزار تومان (با تخفیف 50 درصد ویژه دانشجویان 90 هزار تومان)

 

 به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد