سخنرانی علمی با موضوع مبانی رادیوداروها و کاربرد آن ها در پزشکی هسته ای

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 1 نفر
زمان: 10 بهمن ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

 سخنرانی علمی با موضوع  مبانی رادیوداروها و کاربرد آن ها در پزشکی هسته ای

سخنران

دکتر نسیم وحیدفر

راديوفارماسيست
استاديار گروه پزشكي هسته اي بيمارستان امام خميني
نفر اول آزمون برد تخصصي
دارنده گواهينامه تولید رادیو داروهای تشخیصی PET/SPECT و درماني از دانشگاه Bonn آلمان

محقق در زمينه:
-فرمولاسيون و راديوليبلينگ در دارورساني ها
-كنترل كيفي راديوداروها و كاربرد تشخيصي و درماني آنها
-فرمولاسيون كيت هاي راديوداروها
-تصويربرداري مولكولي
 

زمان:   10 بهمن  ماه 1397 - ساعت 9 الی 12

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نام: شرکت برای تمامی علاقمندان آزاد می باشد