سخنرانی علمی با موضوع کاربرد نانو فناوری در تشخیص و ردیابی بیماری ها توسط تصویربرداری مولکولی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 12 نفر
زمان: چهارشنبه 10 مهر ماه 1398 ساعت 13 الی 16
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

سخنرانی علمی با موضوع  کاربرد نانو فناوری در تشخیص و ردیابی بیماری ها توسط تصویربرداری مولکولی

سخنران

دکتر بیتا مهروی مهر

دانشیار دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

با محوریت موضوعات:

  • استفاده از نانو ذرات در تشخیص زودهنگام سرطان توسط تصویربرداری
  • کاربرد تصویربرداری در دارو رسانی نوین به بافتهای مختلف (انجام آزمایش های پیش بالینی)

زمان:  چهارشنبه  10 مهرماه

ساعت:   13 الی 16

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نامشرکت برای تمامی علاقمندان آزاد می باشد

 

فايل (هاي) ارائه شده با مراجعه به حساب کاربری خود و با انتخاب کارگاه قابل دسترسي مي باشد.