سخنرانی علمی Bio-Optical Imaging در تحقیقات پیش بالینی

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 9 نفر
زمان: چهارشنبه 7 آذر ماه 97
مکان:
حضور در این سخنرانی برای کلیه علاقمندان آزاد و رایگان می باشد.

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

 

سخنرانی علمی با موضوع Bio-Optical Imaging در تحقیقات پیش بالینی

سخنران

دکتر سید مجتبی دقیقی

استادیار پژوهشکده علوم دارویی علوم پزشکی تهران

دكتري تخصصي زيست مواد از دانشگاه  Medical Center Groningenهلند

پسا دكتري گروه زيست مواد دارويي دانشكده داروسازي علوم پزشكي تهران


محقق در زمينه:

زیست مواد دارویی

Bio-Optical Imaging

 

زمان:  7 آذر ماه 1397 - ساعت 9 الی 12

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نام: برای تمامی علاقمندان آزاد و رایگان می باشد