کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in one)ویژه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ثبت نام
هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 58 نفر
زمان: 2 مرداد ماه 1398
مکان: ولنجک،بلوار دانشجو دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .ساختمان مرکزی
این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد.

این کارگاهها جلسات چهار ساعته هستند و در نصف روز برگزار می شود که به نحوه عملکرد هر یک از سیستمهای تصویربرداری و کاربردهای آنها می پردازد. عناوین مورد تدریس در این کارگاه شامل موارد زیر می باشد:

  • تصویربرداری PET و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • تصویربرداری Optic و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • تصویربرداری SPECT و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • اصول کار با حیوانات و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • تصویربرداری CT و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • تصویربرداری MRI و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی
  • تصویربرداری Ultrasound و کاربردهای آن در تحقیقات پیش بالینی

زمان:

2 مرداد 1398

ساعت برگزاری:

8:30 الی 12:30

هزینه شرکت:
 رایگان ویژه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا می گردد


فايل (هاي) ارائه شده با مراجعه به حساب کاربری خود و با انتخاب کارگاه قابل دسترسي مي باشد.