سخنرانی علمی با موضوع نکاتی که برای مطالعه پیش بالینی باید بدانید

هزینه ثبت نام: رایگان
ظرفیت باقیمانده: 10 نفر
زمان: سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 - ساعت 9 الی 12
مکان: خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی
حضور در این سخنرانی برای عموم علاقمندان آزاد می باشد

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می کند

 

سخنرانی علمی با موضوع نکاتی که برای مطالعه پیش بالینی باید بدانید

سخنران

دکتر محمدرضا ناظم زاده

- عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
-عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی (RCSTIM)
- مشاور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (NBML)
- محقق پسادکترا در دانشگاه میشیگان امریکا و دپارتمان رادیوتراپی در زمینه ارزیابی درمان
- محقق ارشد در بیمارستان هنری فورد میشیگان و دپارتمان رادیولوژی امریکا
- فعالیت در زمینه کاربردهای Functional Neuroimaging در تشخیص بیماریهای نرولوژیکی
 

زمان: سه شنبه 6 شهریور ماه 1397 - ساعت 9 الی 12

 مکان : خیابان ایتالیا، بین وصال و قدس، پلاک 41، آزمایشگاه جامع تحقیقات، طبقه منفی یک، آزمایشگاه پیش بالینی 

هزینه ثبت نام: شرکت برای تمامی علاقمندان آزاد می باشد

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت آزمایشگاه با نشانی www.TPCF.ir مراجعه نمایید.