وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 19 آذر ماه ساعت 14-17
 • ظرفیت باقی مانده: 54 نفر
وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 28 آبان ماه ساعت 15-14
 • ظرفیت باقی مانده: 50 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: دو شنبه 26 آبان ماه ساعت 14-11
 • ظرفیت باقی مانده: 100 نفر
وبینار فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)، ویژه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری Spect و کاربردهای آن

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه 21 آبان ماه ساعت 21-22:30
 • ظرفیت باقی مانده: 84 نفر
TPCF Imaging School: دوره تخصصی آموزش سیستم تصویربرداری Spect و کاربردهای آن

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical Standardization: current status and future prospects

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 20 آبان ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 67 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Preclinical Standardization: current status and future prospects

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Functionalised microparticles of iron oxide with preclinical MRI to improve detection of brain tumours

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 6 آبان ماه ساعت 20-19
 • ظرفیت باقی مانده: 14 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: Functionalised microparticles of iron oxide with preclinical MRI to improve detection of brain tumours

ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: چهارشنبه آخر هر ماه (30 مهر 1399)
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
ژورنال کلاب: تصویربرداری پیش بالینی

سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: The promise of artificial intelligence in clinical and preclinical molecular imaging

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: 22 مهر ماه 1399 ساعت 17-18
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی بین المللی تخصصی با عنوان: The promise of artificial intelligence in clinical and preclinical molecular imaging

سخنرانی با موضوع: تصویربرداری دوبعدی (SEM) و سه بعدی (Micro-CT) از ماسه ها و کاربرد آن در مهندسی ژئوتکنیک

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: پنجشنبه 20 شهریور ساعت 14-13
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی با موضوع: تصویربرداری دوبعدی (SEM) و سه بعدی (Micro-CT) از ماسه ها و کاربرد آن در مهندسی ژئوتکنیک

سخنرانی با موضوع: کاربرد Micro CT در دندانپزشکی

 • هزینه ثبت نام: رایگان
 • زمان: سه شنبه 28 مرداد ماه
 • ظرفیت باقی مانده: 0 نفر
سخنرانی با موضوع: کاربرد Micro CT در دندانپزشکی