22 آبان 1397 | 139 بازدید

سخنرانی معاون پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی در نشست هم اندیشی کارگروه تصویربرداری انجمن فیزیک پزشکی ایران

سخنرانی معاون پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست هم اندیشی کارگروه تصویربرداری انجمن فیزیک پزشکی ایران برگزار گردید
20 آبان 1397 | 222 بازدید

نشست معاون پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی با اعضای هیئت علمی مركز تحقيقات پوست و سلول هاي بنيادي و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی

با هدف ترویج مطالعات پیش بالینی نشست علمی میان آزمایشگاه پیش بالینی(TPCF) و مركز تحقيقات پوست و سلول هاي بنيادي دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
15 آبان 1397 | 179 بازدید

نشست معاون پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی با معاون پژوهشی دانشکده طب ایرانی و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی

باهدف ترویج مطالعات پیش بالینی نشست علمی میان آزمایشگاه پیش بالینی(TPCF) و دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
12 آبان 1397 | 167 بازدید

جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با جمعی مدیران گروه دانشکده بهداشت

جلسه ای در روز دوازدهم آبان ماه در جلسه شورای پژوهشی دانشکده بهداشت با حضور جمعی از مدیران گروه های آموزشی دانشکده بهداشت با جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.
07 آبان 1397 | 316 بازدید

بازدید معاون پژوهشی دانشکده دندان پزشکی به همراه اساتید هیئت علمی دانشکده دندان پزشکی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آزمایشگاه پیش بالینی

جمعی از اساتید هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده دندان پزشکی به همراه معاون محترم پژوهشی دانشکده خانم دکتر علی خاصی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/08/7 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.
01 آبان 1397 | 342 بازدید

بازدید دانشجویان گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی

جمعی از دانشجویان علاقه مند جدیدالورود گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 97/07/30 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.
25 مهر 1397 | 182 بازدید

برگزاری پنجمین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

پنجمین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/07/25 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
24 مهر 1397 | 166 بازدید

جلسه معاونت محترم پژوهشی آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با جمعی از اساتید هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پژوهشکده علوم دندان پزشکی

جلسه ای در روز 24 مهر ماه در پژوهشکده علوم دندان پزشکی با حضور آقای دکتر محمد صادق احمد آخوندی ریاست پژوهشکده و سرکار خانم دکتر علاءالدینی معاون محترم پژوهشی پژوهشکده علوم دندان پزشکی و جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با جناب آقای دکتر شریف برگزار گردید.
23 مهر 1397 | 149 بازدید

بازدید دکتر صدرالدینی و دانشجویان جدیدالورود دانشکده فناوری های نوین پزشکی از آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر صدرالدینی به همرام جمعی از دانشجویان علاقه مند جدیدالورود دانشکده فناوی های نوین پزشکی در تاریخ 97/07/22 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.