پیشرفت های اخیر

21 مهر 1398 0 دیدگاه

حضور آزمایشگاه پيش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جشنواره فناوری نانوحضور آزمایشگاه پيش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جشنواره فناوری نانو

دوازدهمین جشنواره فناوری نانو روز گذشته در حالی به کار خود پایان داد که آزمایشگاه پيش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور در غرفه‌ی شماره ٢٧ به ارائه توانایی‌ها و خدمات مرتبط خود با علوم و صنعت حوزه‌ی نانو پرداخت.

19 مهر 1397 0 دیدگاه

برگزاری نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی

نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ چهارشنبه 18 مهرماه 1397 با حضور اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي مختلف در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.