21 مهر 1398 | 264 بازدید

حضور آزمایشگاه پيش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جشنواره فناوری نانوحضور آزمایشگاه پيش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در جشنواره فناوری نانو

دوازدهمین جشنواره فناوری نانو روز گذشته در حالی به کار خود پایان داد که آزمایشگاه پيش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور در غرفه‌ی شماره ٢٧ به ارائه توانایی‌ها و خدمات مرتبط خود با علوم و صنعت حوزه‌ی نانو پرداخت.
19 مهر 1397 | 182 بازدید

برگزاری نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی

نشست تخصصی بین المللی با عنوان پیشرفت های اخیر در تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ چهارشنبه 18 مهرماه 1397 با حضور اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي مختلف در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.