قلب

09 آذر 1397 0 دیدگاه

با استفاده از بررسی زمان بین تزریق رادیو دارو و شروع اسکن، پروتکل تصویربرداری قلب بهینه می‌شود

در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) با انجام تحقیقی، با استفاده از روشهای تصویربرداری پزشکی هسته ای، پروتکل تصویربرداری قلب بهینه می‌شود.

27 دی 1396 0 دیدگاه

تصویربرداری از قلب یک رت با سیستم پت.

با استفاده ازسیستم پت نصب شده در آزمایشگاه پیش بالینی می توان انواع مطالعه های کمی و کیفی بر روی قلب موش و رت را انجام داد .