25 خرداد 1399 | 36 بازدید

استفاده از مواد حاجب بر پایه لیپوزوم، تصویربرداری میکرو سی‌تی از قلب موش را بهبود می بخشد.

سنتز ماده حاجب انسانی با لیپوزوم باعث ماندگارى طولانی مدت تر در سیستم گردش خون حیوان مى شود. محققان نشان دادند که ماده حاجب ید دار بر پایه لیپوزوم مدت زمان زیادی در خون حیوان حضور دارد و تضعیف بالایی از خود نشان می‌دهد که رگ‌های در حد میکرومتر را مى تواند آشکار کند و چون هیچ‌گونه پاک‌سازی از کلیه وجود ندارد برای تصویربرداری از سیستم گردش خون حیوان بسیار مناسب می‌باشد.
25 اسفند 1398 | 115 بازدید

بررسی اثرات عصبی(CNS) ناشی از عفونت کرونای انسانی) HCoV (با مدل سازی حیوانی و تصویربرداری Bioluminescence و بررسی همزمان آن با اثرات مثبت داروی کلروکین

تا چندی پیش اطلاعات کمی درباره ی پیشروی عفونت کرونا ویروس انسانی در سیستم عصبی انسان در دسترس بود و در حال حاضر هیچ داروی موثری برای درمان این بیماران موجود نیست،لذا توسعه یک مدل سازی حیوانی تسهیل شده و قابل مشاهده برای درک همانندسازی ویروس و بررسی استراتژی های درمان ضروری می باشد.
07 اسفند 1398 | 81 بازدید

تصویربرداری به وسیله دو روش پرکاربرد در زمینه تولید دارو

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای ارائه خدمات تصویربرداری به محققین حوزه مطالعات پیش بالینی، از تصویربرداری بوسیله دو روش پرکاربرد در زمینه های تولید داروهای جدید جهت بیماریهای ریوی و همچنین تشخیص و درمان تومور مغزی خبر داد
29 دی 1398 | 124 بازدید

امکان تصویربرداری همزمان بوسیله دو سیستم تصویربرداری (Dual-Modality Imaging) در آزمایشگاه پیش بالینی فراهم شد.

با بکارگیری دو سیستم رادیوگرافی بوسیله اشعه ایکس و تصویربرداری فلورسنت، وبا استفاده از روش های پردازش تصویر امکان تصویربرداری همزمان بوسیله این دو سیستم تصویربرداری در این آزمایشگاه فراهم شده است.
09 آذر 1398 | 122 بازدید

مطالعه روند بهبود موش‌های تومورال به وسیله‌ی دستگاه تصویربرداری میکروپت

پروژه‌ی ارزیابی اثرات ناوداروها در روند بهبودی پس از درمان در موش‌های تومورال توسط اسکن پت در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد
16 آبان 1398 | 82 بازدید

ارزیابی آسیب ناشی از ایسکمی مغزی بوسیله دستگاه تصویربرداری میکروپت

آنالیز کمی میزان آسیب به وجود آمده پس از ایجاد ایسکمی در مغز رت بوسیله دستگاه تصویربرداری میکروپت در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
01 اسفند 1397 | 196 بازدید

برای اولین بار در آزمایشگاه پیش‌بالینی با استفاده از تصویربرداری اپتیکی دارورسانی به مغز ردیابی شد

درآزمایشگا‌ه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) در انجام پژوهشی، با استفاده از روش‌های تصویربرداری فلورسنت، به منظور ردیابی دارورسانی به بافت مغز موش سالم تصویربرداری شد.
16 دی 1397 | 148 بازدید

در آزمایشگاه پیش بالینی برای اولین بار حجم تومور و روند پیشرفت آن در فاز پیش بالینی تخمین زده شد.

در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) در انجام پژوهشی، با استفاده از روش‌های تصویربرداری مولکولی، پیشرفت حجم تومور و رابطه‌ی بین مصرف گلوکز و مشخصات شیمیایی آن بررسی شد.
25 آذر 1397 | 146 بازدید

در آزمایشگاه پیش بالینی بافت آسیب‌دیده کبد با استفاده از سیستم تصویربرداری اپتیکی آنالیز شد

درآزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) در انجام پژوهشی، با استفاده از روش‌های تصویربرداری فلورسنت، از کبد مدل حیوانی باهدف آنالیز این بافت در بدن تصویربرداری شد