بازدید از آزمایشگاه پیش بالینی

05 آذر 1398 0 دیدگاه

بازديد اعضای هیت علمی دانشکده‌ی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهد از آزمایشگاه پیش‌بالینی

اعضای هیت علمی دانشکده‌ی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهد از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 98/09/05 بازدید نمودند.

03 آذر 1398 0 دیدگاه

بازديد جناب آقای Xu Shibin مشاور شرکت ام‌ار‌ای کشور چین از آزمایشگاه پیش‌بالینی

جناب آقای Xu Shibin مشاور شرکت ام‌ار‌ای کشور چین از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 98/09/03 بازدید نمودند.

29 آبان 1398 0 دیدگاه

بازديد دانشجويان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش‌بالینی

جمعی از دانشجويان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ98/08/29 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

20 آبان 1398 0 دیدگاه

حضور هیئتی از کشور اسلوونی جهت همکاری‌های فی‌مابین در زمینه‌های علمی آموزشی

بازدید جناب آقای دکتر Borut Strukelj رئیس بخش زیست شناسی دارویی و همچنین بازدید جناب آقای دکتر دکتر Samo Kreft از دانشگاه لیوبلینا کشور اسلوونی از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

28 مهر 1398 0 دیدگاه

بازدید جناب آقای دکتر محمدکاظم آقامیر از آزمایشگاه پیش‌بالینی

جناب آقای دکتر محمدکاظم آقامیر رییس مرکز تحقیقات اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شورای مرکزی از آزمایشگاه پیش‌بالینی در تاریخ 98/07/28 بازدید نمودند.

23 مهر 1398 0 دیدگاه

بازديد دانشجويان گروه فيزيك پزشكي دانشگاه تربيت مدرس از آزمایشگاه پیش بالینی

دانشجويان گروه فيزيك پزشكي دانشگاه تربيت مدرس در تاریخ 98/07/22 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید کردند.

13 شهریور 1398 0 دیدگاه

بازدید دکتر احمدی نوربخش از آزمایشگاه پیش‌بالینی

دکتر سیاوش احمدی نوربخش مشاور کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ١٣ شهریور ماه از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران بازدید به عمل آوردند.

06 مرداد 1398 0 دیدگاه

بازدید دكتر شمسى گوشكى از آزمایشگاه پیش بالینی

دكتر شمسى گوشكى دبير كميته كشورى اخلاق در پژوهش هاى علوم پزشكى از آزمایشگاه پیش بالینی در تاریخ 98/05/06 بازدید نمودند.

11 تیر 1398 0 دیدگاه

بازديد دانشجويان دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران

جمعی از دانشجويان دانشكده داروسازى دانشگاه علوم پزشكى تهران در تاریخ97/04/11 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

03 تیر 1398 0 دیدگاه

بازديد دانشجويان دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

جمعی از دانشجويان دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى در تاریخ97/04/03 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.