27 بهمن 1398 | 75 بازدید

بازدید دکتر صالحی معاونت نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی ریاست جمهوری از آزمایشگاه پیش بالینی

دکتر صالحی معاونت نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی ریاست جمهوری از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 98/11/27 بازدید نمودند.
26 بهمن 1398 | 48 بازدید

بازدید دانشجویان دوره المپیاد تفکر علمی در علوم پایه از آزمایشگاه پیش بالینی

دانشجویان دوره المپیاد تفکر علمی در علوم پایه از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 98/11/26 بازدید نمودند.
16 بهمن 1398 | 65 بازدید

بازدید دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده ی دندان پزشکی شاهد و پژوهشگاه رویان از آزمایشگاه پیش بالینی

دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده ی دندان پزشکی شاهد و پژوهشگاه رویان از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 98/11/16 بازدید نمودند.
18 دی 1398 | 62 بازدید

سخنرانی دکتر شریف معاونت علمی و فناوری آزمایشگاه پیش بالینی در پژوهشگاه رویان

دکتر شریف پس از ادای احترام به شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی به معرفی آزمایشگاه پیش بالینی و حوزه ی فعالیت این مجموعه در تاریخ 98/10/118 پرداختند.
17 دی 1398 | 80 بازدید

بازدید رییس سازمان غذا و دارو از آزمایشگاه پیش بالینی

ریاست محترم سازمان غذا و دارو و همراهان ایشان در تاریخ 98/10/17 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید نمودند.
15 دی 1398 | 65 بازدید

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران از آزمایشگاه پیش بالینی

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و همراهان ایشان در تاریخ 98/10/15 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید نمودند.
05 آذر 1398 | 60 بازدید

بازديد اعضای هیت علمی دانشکده‌ی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهد از آزمایشگاه پیش‌بالینی

اعضای هیت علمی دانشکده‌ی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهد از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 98/09/05 بازدید نمودند.
03 آذر 1398 | 52 بازدید

بازديد جناب آقای Xu Shibin مشاور شرکت ام‌ار‌ای کشور چین از آزمایشگاه پیش‌بالینی

جناب آقای Xu Shibin مشاور شرکت ام‌ار‌ای کشور چین از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ 98/09/03 بازدید نمودند.
29 آبان 1398 | 44 بازدید

بازديد دانشجويان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش‌بالینی

جمعی از دانشجويان رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ98/08/29 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.
20 آبان 1398 | 84 بازدید

حضور هیئتی از کشور اسلوونی جهت همکاری‌های فی‌مابین در زمینه‌های علمی آموزشی

بازدید جناب آقای دکتر Borut Strukelj رئیس بخش زیست شناسی دارویی و همچنین بازدید جناب آقای دکتر دکتر Samo Kreft از دانشگاه لیوبلینا کشور اسلوونی از آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران.