10 اسفند 1397 | 256 بازدید

كارگاه آموزشی تئوری- عملی تصویربرداری Micro-CT در حیوانات کوچک

این کارگاه باهدف بالا بردن سطح آگاهی، مهارت و آشنایی با تصویربرداری Micro-CT در حیوانات کوچک در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) برگزار شد.
08 اسفند 1397 | 144 بازدید

بازدید دانشجویان پرتوپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

جمعی از دانشجویان پرتوپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ97/12/08 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.
06 اسفند 1397 | 125 بازدید

بازديد دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى تهران

جمعی از دانشجویان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى تهران در تاریخ97/12/06 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.
04 اسفند 1397 | 82 بازدید

بازديد گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی.

جمعی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حیطه علوم پایه پزشکی در تاریخ97/12/04 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.
28 بهمن 1397 | 124 بازدید

بازدید دکتر محمد شهیدالاسلام از آزمایشگاه پیش بالینی

دکتر محمد شهیدالاسلام از اعضای اداره کل خدمات بهداشتی درمانی بنگلادش ر تاریخ 97/11/28 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.
17 بهمن 1397 | 133 بازدید

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/11/17در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
26 دی 1397 | 233 بازدید

بازدید اساتید هیات علمی علوم پزشکی جهرم و علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی

جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم جناب آقای دکتر روستازاده و جناب آقای دکتر علیپور و جناب آقای دکتر اکرمی هیات علمی دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران در تاریخ97/10/26 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.
26 دی 1397 | 129 بازدید

برگزاری هشتمین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

هشتمین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/10/26 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.
23 دی 1397 | 144 بازدید

بازدید کارشناسان سازمان تجهیزات پزشکی از آزمایشگاه پیش بالینی

در تاریخ 97/10/23 کارشناسان سازمان تجهیزات پزشکی در جلسه مشترکی که با حضور معاون پژوهش و فناوری جناب اقای دکتر شریف و مسئول فنی آزمایشگاه خانم مهندس راضیه سلگی که در آزمایشگاه پیش بالینی برگزار شد شرکت نموده و در ادامه از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید نمودند.