آزمایشگاه پیش بالینی

08 اسفند 1397 0 دیدگاه

بازدید دانشجویان پرتوپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

جمعی از دانشجویان پرتوپزشکی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ97/12/08 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

06 اسفند 1397 0 دیدگاه

بازديد دانشجويان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى تهران

جمعی از دانشجویان دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى تهران در تاریخ97/12/06 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

04 اسفند 1397 0 دیدگاه

بازديد گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی.

جمعی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حیطه علوم پایه پزشکی در تاریخ97/12/04 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

28 بهمن 1397 0 دیدگاه

بازدید دکتر محمد شهیدالاسلام از آزمایشگاه پیش بالینی

دکتر محمد شهیدالاسلام از اعضای اداره کل خدمات بهداشتی درمانی بنگلادش ر تاریخ 97/11/28 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

17 بهمن 1397 0 دیدگاه

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/11/17در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

26 دی 1397 0 دیدگاه

بازدید اساتید هیات علمی علوم پزشکی جهرم و علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی

جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم جناب آقای دکتر روستازاده و جناب آقای دکتر علیپور و جناب آقای دکتر اکرمی هیات علمی دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران در تاریخ97/10/26 از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید به عمل آوردند.

26 دی 1397 0 دیدگاه

برگزاری هشتمین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی

هشتمین دوره ژورنال کلاب با محوریت تصویربرداری پیش بالینی در تاریخ 97/10/26 در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

23 دی 1397 0 دیدگاه

بازدید کارشناسان سازمان تجهیزات پزشکی از آزمایشگاه پیش بالینی

در تاریخ 97/10/23 کارشناسان سازمان تجهیزات پزشکی در جلسه مشترکی که با حضور معاون پژوهش و فناوری جناب اقای دکتر شریف و مسئول فنی آزمایشگاه خانم مهندس راضیه سلگی که در آزمایشگاه پیش بالینی برگزار شد شرکت نموده و در ادامه از آزمایشگاه پیش بالینی بازدید نمودند.

19 دی 1397 0 دیدگاه

برگزاری کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One)

کارگاه فشرده تصویربرداری پیش بالینی (All in One) در تاریخ 97/10/19در آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.