تصویربرداری پیش بالینی به منظور بررسی التهاب در کلیه موش

در آزمایشگا‌ه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (TPCF) در انجام پژوهشی، با استفاده از روش‌های تصویربرداری پزشکی هسته‌ای، به منظور بررسی عملکرد کلیه ها از بدن موش تصویربرداری شد.

 در پژوهش انجام‌شده در آزمایشگاه پیش بالینی، به منظور تعيين توزيع و مقدار اكتيويته در بدن  برای بررسی بیماریهای مربوط به کلیه اثر تزریق رادیو داروی  Tc99m-DMSAبه موش و نحوه‌ی توزیع دارو در بدن آن موردبررسی قرار گرفت.
هدف از این پژوهش بررسی عملکرد کلیه های چپ و راست در رت ها با استفاده از سیستم تصویربرداری اسپکت است که در این آزمایش از چند گروه از رت ها بعد از تزریق میزان مشخصی از رادیوداروی Tc99m-DMSA به صورت IV به بدن آنها،  بعد از زمان مشخصی تصویر اسپکت گرفته شد.داده های تصویربرداری اسپکت حاکی از آن بود که این نوع تصویربرداری می تواند داده های کمی و کیفی خوبی مربوط به وجود التهاب در کلیه ها را در اختیار پژوهشگر قرار دهد.در زمان ارائه دارو جدید به بازار، برای آزمودن عملکرد آن نیاز به انجام آزمایش‌هایی در فاز حیوانی است، در تحقیقات دارویی بهره‌گیری از سیستم‌های تصویربرداری حیوانی برای بررسی نحوه‌ی توزیع دارو در بدن آزمودنی بسیار اهمیت دارد. دربررسی بیماریهای مربوط به کلیه استفاده از روشهای تصویربرداری پزشکی هسته ای مانند اسپکت برای داشتن اطلاعات فیزیولوژیک و عملکردی بسیار ضروری می باشد.
برش‌نگاری رایانه‌ای تک فوتونی یا به‌اصطلاح اسپکت، یکی از روش‌های تصویربرداری پزشکی هسته‌ای می‌باشد که در این روش از رادیو ایزوتوپ‌هایی استفاده می‌شود که ذرات گاما از خود ساطع می‌کنند.این روش مشابه تصویربرداری CT است با این تفاوت که از تابش اشعه گاما استفاده می‌شود. پرتودارو یا همان (tracer) از طریق تزریق یا تنفس یا غیره وارد جریان خون می‌شود که پس از متلاشی شدن منجر به تولید اشعه‌ی گاما می‌شود.دوربین‌های گاما ۱۸۰ یا ۳۶۰ درجه حول نمونه گردش می‌کنند تا بتوانند تصاویر مقطعی تولید کنند.این سیستم تصویربرداری می‌تواند اطلاعات عملکردی سه‌بعدی در مورد بدن به دست دهد.


برچسب ها: in-vivo(درون تنی) SPECT

ارسال دیدگاه

6 + 10 =
Loading