بازدید اساتید گروه نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمایشگاه پیش بالینی

جمعی از اساتید محترم گروه نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن بازدید از بخش های مختلف آزمایشگاه، با تجهیزات و فعالیت های آزمایشگاه آشنا شدند و در پایان نیز عکس یادگاری گرفته شد.

ارسال دیدگاه

6 + 13 =
Loading