نقش تصویربرداری های اپتیکی در تحقیقات ویروسی، ساخت و توسعه واکسن

20 مرداد 1399 | 84 بازدید
فناوری هایی مانند تصویربرداری بالینی غیر تهاجمی، در شرایط گسترش ویروس های نوظهور و دوباره در حال شیوع، کلید اصلی درک بهتر مسیرهای زیست شناسی عوامل بیماری زا هستند. در این گزارش جامع می توانید نمونه هایی از چگونگی استفاده محققان این حوزه از تصویربرداری اپتیکی برای تجسم و نظارت بر پیچیده ترین تعاملات میزبان و پاتوژن در مدل های بیماری که در انسان نیز دیده می شود را مطالعه کنید.
نقش تصویربرداری های اپتیکی در تحقیقات ویروسی، ساخت و توسعه واکسن

بیماری های ویروسی در طول تاریخ پدید آمده اند و دوباره پدیدار شده اند. ویروس ها مسئول برخی از بدترین بیماری های همه گیر در تاریخ از آنفولانزای سال 1918 گرفته تا بحران فعلی COVID بوده اند. فناوری هایی مانند تصویربرداری بالینی غیر تهاجمی، در شرایط گسترش ویروس های نوظهور و دوباره در حال شیوع، کلید اصلی درک بهتر مسیرهای زیست شناسی این پاتوژن ها (عوامل بیماری زا) هستند.

با خواندن این گزارش جامع می توانید نمونه هایی از چگونگی استفاده محققان این حوزه از تصویربرداری نوری (اپتیکی) برای تجسم و نظارت بر پیچیده ترین تعاملات میزبان و پاتوژن در مدل های بیماری که در انسان نیز دیده می شود را بررسی کنید. تصویربرداری اپتیکی نه تنها نقش مهمی در درک بهتر مکانیسم های پیچیده زیست شناسی ویروسی دارد بلکه در کشف و توسعه داروهای جدید و واکسن نیز نقش اساسی دارد.

جهت دسترسی به سایت مقاله کلیک کنید