از میکروسی تی در تصویربرداری های سکته مغزی و انفارکتوس مغزی استفاده می شود

29 تیر 1399 | 87 بازدید
میکرو سی تی، ابزاری قدرتمند برای تصویربرداری متوالی از مدل های حیوانات است. با این حال، کنتراست رزولوشن بافت نرم، به ویژه درمغز، برخلاف کاربردهای فعلی CT درعرصه بالینی، برای آنالیز دقیق کافی نیست. در این پژوهش محققین CT تقویت شده با ماده حاجب (CECT) را بر روی مدل‌های انفارکتوس مغزی موش آزمایشگاهی و ایسکمی کبدی مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان می دهد که روش اسکن CECT در جوندگان برای ارزیابی های کمی و کیفی ضایعات پاتولوژیک در بافت ها/ اندام هایی از جمله مغز مفید است و همچنین برای مطالعات بلندمدت حیوانات مناسب می باشد.
از میکروسی تی در تصویربرداری های سکته مغزی و انفارکتوس مغزی استفاده می شود

برای تحقیقات پاتوفیزیولوژیک و غربالگری کارآمد داروها نیاز به مدل های بیماری حیوانی وجود دارد. با این وجود، یکی از موانع فنی در استفاده مؤثر از مدل ها، دشواری نظارت غیرتهاجمی و پی‌درپی حیوانات است. میکرو سی تی، ابزاری قدرتمند برای تصویربرداری متوالی از مدل های حیوانات است. با این حال، کنتراست رزولوشن بافت نرم، به ویژه درمغز، برخلاف کاربردهای فعلی CT درعرصه بالینی، برای آنالیز دقیق کافی نیست. آقای هایاساکا و همکارانش در مقاله ای کنتراست رزولوشن بافت نرم را مورد بررسی قرار دادند. آنها CT تقویت شده با ماده حاجب (CECT) را بر روی مدل‌های انفارکتوس مغزی موش آزمایشگاهی و ایسکمی کبدی مورد بررسی قرار دادند. تغییرات پاتولوژیک در هر ضایعه به مدت دو هفته با اندازه گیری حجم ضایعه یا نسبت ناحیه تضعیف بالا (HAA %)، نشانگر افزایش نفوذپذیری عروق بود. آن‌ها همچنین تصاویر مغز موش‌ها با سکته مغزی و ایسکمیک به دست آمده با میکرو CT را با تصاویر میکرو ام آرآی مقایسه کردند. آنالیز بافت شناسی برای تأیید تشخیص توسط CECT انجام شد. نتایج بدست آمده از سی تی نشان داد که در مدل های انفارکتوس مغزی، نفوذپذیری عروق از سه روز تا یک هفته پس از شروع عمل جراحی افزایش یافته است، که با نشت Evans blue dye  نیز تأیید شده است. اندازه گیری حجم و درصد HAA از ضایعات کبد، تفاوت در روند بهبودی بین موش‌ها با سابقه ژنتیکی مجزا را نشان داد. مقایسه تصاویر CT و MRI به دست آمده از موش های سکته مغزی یا موش‌های ایسکمیک مشابه نشان داد که دقت اندازه گیری حجمی، وهمچنین رزولوشن مکانی و کنتراست تصاویرCT، با نتایج بدست آمده از MRI قابل مقایسه است. نتایج تصویربرداری نیز با داده های بافت شناسی سازگار بود. این مطالعه نشان می دهد که روش اسکن CECT در جوندگان برای ارزیابی های کمی و کیفی ضایعات پاتولوژیک در بافت ها/ اندام هایی از جمله مغز مفید است و همچنین برای مطالعات بلندمدت حیوانات مناسب می باشد.

جهت مطالعه بیشتر می توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0032342