از بیماری های سیستم عصبی مرکزی (پارکینسون) تصویربرداری شده است

24 تیر 1399 | 124 بازدید
در این پژوهش طی بررسی های in Vivo که در زمینه ی بیماری پارکینسون انجام شده، محققین نشان داده اند که میزان گیرنده های دوپامین استریاتال به صورت معنی داری متناسب با بیان آن در حالت ex Vivo می باشد.
از بیماری های سیستم عصبی مرکزی (پارکینسون) تصویربرداری شده است

در بررسی­ های in Vivo که در زمینه ی بیماری پارکینسون انجام شده، نشان داده شده است که میزان گیرنده­ های دوپامین استریاتال به صورت معنی­ داری متناسب با بیان آن در حالت ex Vivo می­ باشد. Anderinga  و همکارانش رادیوداروی 123-I-FP-CIT را به موش C57BL6 که مدل پارکینسون در آن ایجاد شده، تزریق کردند و تصویربرداری SPECT تهیه شد. تجمع رادیواکتیو در ناحیه استریاتوم متناسب با زمان کاهش پیدا کرد که متناسب با دیتاهای ex Vivo می­ باشد.

 

جهت مطالعه بیشتر می توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527344406.ch6