از نانو ذرات جدیدی در تصویربرداری پیش بالینی استفاده می شود.

22 تیر 1399 | 34 بازدید
نانوذرات نسبت به داروهای ماده حاجب با مولکول‌های کوچک، مزیت های زیادی مانند زمان اقامت طولانی در خون، پتانسیل ردیابی سلولی و کاربردهای تصویربرداری هدفمند را دارند. علاوه براین، به دلیل وجود جمعیت رو به رشد بیماران مبتلا به اختلال کلیوی و بیماران حساس به ماده حاجب یددار، نیاز به داروهای ماده حاجب CT جدید احساس می شود. در این مقاله ی مروری، کورمود و همکارانش اصول شکل گیری تصویر CT و تولید ماده حاجب CT را مورد بحث قرار می دهند.
از نانو ذرات جدیدی در تصویربرداری پیش بالینی استفاده می شود.

توموگرافی کامپیوتری (CT) یک تکنیک تصویربرداری از تمام بدن مبتنی بر اشعه X است که در پزشکی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. داروهای کنتراست‌زای‌ بالینی که مورد تأیید قرارگرفته‌اند، مولکول‌های کوچک یددار یا سوسپانسیون باریم هستند. در طول سال‌های گذشته، رشد زیادی در تولید نانوذرات به عنوان داروهای کنتراست‌زای CT وجود دارد. نانوذرات نسبت به داروهای ماده حاجب با مولکول‌های کوچک، مزیت های زیادی مانند زمان اقامت طولانی در خون و پتانسیل ردیابی سلولی و کاربردهای تصویربرداری هدفمند دارند. علاوه براین، به دلیل وجود جمعیت رو به رشد بیماران مبتلا به اختلال کلیوی و بیماران حساس به ماده حاجب یددار، نیاز به داروهای ماده حاجب CT جدید وجود دارد. میسل و لیپوپروتئین‌ها، یک کلاس مرتبط میسل نانوذرات‌ها، به عنوان داروهای کنتراست زا CT تطبیق دارند. در مقاله ای مروری کورمود و همکارانش اصول شکل گیری تصویر CT و تولید ماده حاجب CT را مورد بحث قرار می دهند. آنها در مورد پیشرفت در تولید ماده حاجب های نانوذرات غیرهدفمند، هدفمند و ردیابی سلولی بحث کردند و از مواد حاجب مبتنی برمیسل مورد استفاده در تصویربرداری سی تی طیفی صحبت می شود. دزهای بزرگ ماده حاجب قبل از انتقال به کاربردهای بالینی نیازمند مطالعه دقیق برای سم شناسی می باشند. با این حال، این بخش در دهه های گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشته است و انتظار داریم پیشرفت های بسیاری در دهه آینده بدست آید.

 

جهت مطالعه بیشتر می توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24470293