با استفاده از تصویربرداری اپتیکی پیش بالینی امکان برای بررسی پاتوژنز، درمان جدید و تشخیص در برابر عفونت ارتوپدی فراهم شده است

08 تیر 1399 | 32 بازدید
در این پژهش، FLI در مدل های حیوانی پیش بالینی، برای تشخیص پروتئین ها یا سلول های لیبل دار شده با فلورسنت، (اغلب در موش های طراحی شده برای نشان دادن فلورسنت) استفاده شده است تا بتوانند فرآیندهای مربوط به میزبان را درک کنند و یا به عنوان یک روش جدید برای تشخیص عفونت، پروب های فلورسنت نزدیک به مادون قرمز تزریقی را تشخیص دهند.
با استفاده از تصویربرداری اپتیکی پیش بالینی امکان برای بررسی پاتوژنز، درمان جدید و تشخیص در برابر عفونت ارتوپدی فراهم شده است

تصویربرداری اپتیکی از داخل بدن شامل تصویربرداری بیولومینسانس(BLI) و تصویربرداری فلورسانس (FLI) می باشد که یک نظارت (مانیتورینگ) غیر تهاجمی و طولی از فرآیندهای بیولوژیکی را از داخل بدن فراهم می­ کند.

تصویربرداری بیولومینسانس از داخل بدن BLI شامل تشخیص فوتون­ های نوری از باکتری ­هایی درخشان است که به صورت طبیعی برای انتشار نور در مدل ­های حیوانی برای عفونت طراحی شده ­اند. از آن طرف، تصویربرداری فلورسانس (FLI) در داخل بدن شامل تشخیص فوتون­ هایی نوری، با طول موج بلندتر از یک فلوروفور تابش دهی شده، با یک طول موج تحریکی کوتاه ­تر از طول موج نور می­ باشد.

FLI در مدل ­های حیوانی پیش ­بالینی، برای تشخیص پروتئین ­ها یا سلول ­های لیبل­ دار شده (نشان گذاری شده) با فلورسنت، (اغلب در موش ­های طرحی شده برای نشان دادن فلورسنت) استفاده شده است تا بتوانند فرآیندهای مربوط به میزبان را درک کنند و یا به عنوان یک روش جدید برای تشخیص عفونت، پروب ­های فلورسنت نزدیک به مادون قرمز تزریقی را تشخیص دهند.

این بررسی استفاده از تصویربرداری اپتیکی از داخل بدن را در مدل­ های پیش بالینی عفونت مرتبط با ایمپلنت ارتوپدی (OIAI) ، از جمله: (i) پاتوژنز دوره عفونت، (ii) بررسی موثر پیشگیری و درمان ضد­میکروبی و ( iii) ارزیابی روش جدید تشخیص عفونت با فلورسنت نزدیک به مادون قرمز را امکان پذیر کرده است.

 

جهت مطالعه بیشتر می­ توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jor.24428