از بیماری های سیستم عصبی مرکزی (آلزایمر) تصویربرداری شده است.

17 تیر 1399 | 44 بازدید
پروب های جدیدی برای تصویربرداری SPECT تولید شده است که در چندین تحقیق بر روی مدل های موشی آلزایمر مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش محققین مشتقات پیریدیل بنزوفوران را که با 123-I نشان گذاری شده و تجمع پلاک های Aβ در مغز موش Tg2576 که توسط SPECT / CT تصویربرداری شده را مورد بررسی قرارداده اند و اتورادیوگرافی از آن تهیه شده است.
از بیماری های سیستم عصبی مرکزی (آلزایمر) تصویربرداری شده است.

پروب های جدیدی برای تصویربرداری SPECT تولید شده است که در چندین تحقیق بر روی مدل های موشی آلزایمر مورد بررسی قرار گرفتند. این پروب­ ها ترکیباتی با مولکول­ های کم وزن هستند که هدف آن­ ها گیرنده Aβ می­باشد که Aβ به monoaminemonoamidedithiol یا cyclopentadienyl tricarbonyl متصل می ­شوند که با Tc-99m نشان­ گذاری شده اند. این پروب با هدف گیرنده Aβ بر روی موش C57BL6 آزمایش شده و اتورادیوگرافی از آن تهیه شده است. نتایج این مطالعه نشان داده که توزیع بیولوژیکی بیانگر این است که اصلاح ساختار برای بهبود نفوذ این پروب ­ها در سد خون و مغز مورد نیاز است. Ono و همکاران مشتقات پیریدیل بنزوفوران را که با 123-I نشان­ گذاری شده و تجمع پلاک های Aβ در مغز موش Tg2576 که توسط SPECT / CT تصویربرداری شده را مورد بررسی قرارداده اند.

 

جهت مطالعه بیشتر می توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527344406.ch6