ترکیبات جدید طلا بر پایه لیپوزوم، تصویربرداری از عروق حیوانات آزمایشگاهی با استفاده از سیستم میکرو سی‌تی را بهبود می بخشد.

01 تیر 1399 | 29 بازدید
در مطالعه‌ای محققان یک ماده حاجب با ترکیبات طلا بر پایه لیپوزوم را سنتز کرده اند که مدت‌ زمان زیادی در بدن حیوان حضور دارد. پژوهشگران این ماده حاجب را با عدد اتمی بالا از لانتانید ها (erbium) پیشنهاد داده اند که جذب بالایی در مورد طیف‌های مورداستفاده برای میکرو سی‌تی نشان می دهد. استفاده از ماده حاجب معرفی‌شده توسط این محققین، به تصویر کشیدن و کمی سازی چگالی و ساختار میکروسکوپی رگ ها را حتی در نزدیکی استخوان تسهیل می‌کند. لبه K اربیوم، استفاده از این ماده حاجب را برای بسیاری از تحقیقات پیش بالینی نظیر بیماری‌های musculoskeletal, oncological, cardiovascular ,neurovascular مناسب می‌سازد.
ترکیبات جدید طلا بر پایه لیپوزوم، تصویربرداری از عروق حیوانات آزمایشگاهی با استفاده از سیستم میکرو سی‌تی را بهبود می بخشد.

تصویربرداری میکرو سی‌تی، کمّی سازی و به تصویر کشیدن رگ‌های کوچک در اندازه میکرون داخل بافت که با ماده حاجب پرشده‌اند را تسهیل می‌کند اما متأسفانه مواد حاجب پیش بالینی در بعضی موارد (مثلاً رگ‌هایی که در کنار استخوان قرار دارند) ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد. مواد حاجب بر پایه سرب زمانی که با ولتاژ پایین‌تر از 90 تصویربرداری شود، ممکن است جذب خوبی از خود نشان ندهند. در مطالعه‌ای محققان یک ماده حاجب با عدد اتمی بالا از لانتانید ها (erbium) پیشنهاد دادند که لبه K این ماده در 57.5 keV قرار دارد و این ماده حاجب جذب بالایی در مورد طیف‌های مورداستفاده برای میکرو سی‌تی نشان داد. نانو پارتیکل های اکسید اربیوم ( 50 nm > قطر) معلق در یک الاستومر سیلیکونی دو بخشی، یک سیال با قابلیت پرفیوژن با ویسکوزیته 19.2mPa-s تولید می­کند. آن‌ها کاویتاسیون فراصوتی برای کاهش سایز تراکم(70nm>~) استفاده کردند. کنتراست مشاهده شده برای رگ‌ها بیشتر از 4000 Hu بود و پرفیوژن رگ‌های کوچک‌تر از 10 میکرومتر در گلومرولی کلیه قابل‌ مشاهده بود. استفاده از ماده حاجب معرفی‌شده توسط این محققین به تصویر کشیدن و کمی سازی چگالی و ساختار میکروسکوپی رگ­ها را حتی در نزدیکی استخوان تسهیل می‌کند. لبه K اربیوم استفاده از این ماده حاجب را برای بسیاری از تحقیقات پیش­بالینی نظیر بیماری‌های ,musculoskeletal, oncological cardiovascular,neurovascular مناسب می‌سازد.

جهت مطالعه بیشتر می­توانید از طریق لینک زیر به مقاله دسترسی داشته باشید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5858500/